+421 944 738 100

ŠUNGIT TIME je zárukou kvality

Na našom trhu sa objavuje viacero predajcov šungitu do vody, ich kvalita sa však líši. Natrafiť môžete na šungity, ktorých zastúpenie minerálov nezodpovedá normám a dokonca aj na napodobeniny horniny šungit.

ŠUNGIT TIME je záruka kvality!

Na našom trhu sa objavuje viacero predajcov šungitu do vody, ich kvalita sa však líši. Natrafiť môžete na šungity, ktorých zastúpenie minerálov nezodpovedá normám a dokonca aj na napodobeniny horniny šungit!

Šungit je polyminerálna uhlíková hornina pochádzajúca z Ruska, z oblasti Karélia, z dediny Šunga, podľa ktorej dostal šungit svoj názov. Karélia je jediným náleziskom horniny šungit na svete. Na pohľad sa šungit nápadne ponáša na čierne uhlie. Narozdiel od uhlia však šungit obsahuje molekulu Fullerén, vďaka ktorej dokáže z vody absorbovať chlór, dusičnany, amoniak, železité prísady a dokonca aj oleje či ropu.

Zazhoginský šungit

Na trhu sa objavuje veľa šungitov, ktoré s horninou šungit nemajú nič spoločné. Ide o napodobeniny vyrobené v Číne. Taktiež je dôležité, z akého lomu šungit pochádza, môže sa líšiť v množstve Fullerénov a taktiež v zastúpení jednotlivých minerálov. Najväčšie množstvo Fullerénov obsahuje Zazhoginský šungit, ktorý je jediným pravým šungitom a presne taký je šungit od ŠUNGIT TIME.

Jediný certifikovaný

ŠUNGIT TIME je jedinečný certifikovaný šungit, schválený Úradom verejného zdravotníctva na európskom trhu. Bola preukázaná jeho vysoká kvalita, bol vo výskumnom ústave podrobený rôznym meraniam, ktoré  potvrdzujú kvalitu a rovnako aj nezávadnosť. Preto je jedine ŠUNGIT TIME zárukou kvality!

Balenie ŠUNGIT TIME vám pri správnej starostlivosti vydrží až 6 mesiacov. Po tejto dobe sa postupne znižuje jeho účinnosť – stráca schopnosť absorbovať. Kamene treba vymeniť, nie však vyhodiť! ŠUNGIT TIME nestratí svoju schopnosť mineralizovať. Skúste ho vložiť rezaným kvetom do vázy, zaručene vám vydržia dlhšie.