+421 944 738 100

Šungit – ekologická cesta k vode bez škodlivých látok

Šungit je výnimočný tým, že sa jedná o úpravu vody, ktorá je v priamom kontakte s vodou. Šungit je ekologické riešenie filtrovania vody. Šungit je zdravie vo vašom pohári, pretože zdravá voda je základ, na ktorom môžete stavať.

Ako pôsobí šungit vo vode?

Šungit je prírodný absorbent. Pri kontakte s vodou, naviaže na seba z vody negatívne zložky, ktoré sa vo vode nachádzajú, avšak organizmu neprospievajú, či sú preň priam toxické. Tu je zoznam tých , ktoré sa v našich pitných vodách vyskytujú najčastejšie a ŠUNGIT TIME® si s nimi účinne poradí.

Chlór náš každodenný

Asi najvýznamnejším chemickým znečistením pitnej vody  je chlór. Od 19.storočia je chlór používaný ako dezinfekcia vody a dodnes nebol vymyslený účinnejší spôsob, ako hromadne rozvádzanú vodu dezinfikovať. Chlór je však súčasne silnou chemickou látkou, ktorá v organizme nemá čo robiť. Jej dennodenný príjem sa odzrkadľuje na kvalite nášho zdravia. Prvotné reakcie organizmu na chlór cítime na svojej pokožke. Pôsobenie vo vnútri organizmu však mnoho krát nedokážeme priradiť, pretože sa vyvíjajú dlhodobo a už snáď tak udomácnene  ich nazývame civilizačnými ochoreniami.

Vlastná studňa a chemické postreky

Najčastejším problémom ľudí používajúcich vodu z vlastnej studne je boj s dusičnanmi. Dusičnany sa do vody dostávajú z hnojív, postrekov, žúmp, kompostov a iného odpadu. V reakcií s krvným obehom sa stávajú dusičnany toxické. Normy pre dusičnany povolené na Slovensku mnohonásobne prevyšujú svetový priemer. Dusičnany značne znehodnocujú našu, na Slovensku kvalitnú vodu. Každý, kto sa teší z vlastného zdroja vody, to bohužiaľ pozná.

Trvalé vystavenie organizmu zvýšenej koncentrácii ťažkých kovov

Ťažké kovy a pachuť kovov vo vode  poznajú predovšetkým obyvatelia bytoviek, kde potrubia majú už svoj vek. Od kedysi používaných olovených trubiek až po zanesené potrubia, cez ktoré je voda čistená len mechanicky,  prostredníctvom perlátoru – sitka na konci kohútika. Ľudia žijúci v priemyselných zónach a ich blízkosti, ako však ukazuje množstvo medializovaných správ, aj v nie tesnej blízkosti, prijímajú vodu so zvýšenou koncentráciou ťažkých kovov. Nízke dávky nespôsobujú akútne otravy a preto sa chronické dopady diagnostikujú oveľa ťažšie.

Trpíte poruchami rovnováhy organizmu, chronickými stavmi nepohody, poruchami spánku a inými tzv. civilizačnými ochoreniami? Majú u vás primárne ochorenia zhoršený priebeh liečby? Aj za tým všetkým môže stáť kvalita vody, ktorú si v dobrej vôli denne servírujete.

Šungit, šungit, ŠUNGIT TIME®

Táto, už pomerne známa hornina sa ťaží na jedinom mieste na svete, v ruskej dedine Šunga. Podľa miesta svojho náleziska bola aj pomenovaná. Šungit vodu nie len prečistí od nežiaducich látok, avšak vráti vode stopové prvky minerálov, ktoré sú pre organizmus žiadúce. Šungitová voda má schopnosť nadväzovať z vody baktérie, vírusy, toxíny.  Viac o produkte  a jeho baktericídnych a antioxidačných vlastnostiach sa dozviete TU. Na trhu sa vyskytuje niekoľko dodávateľov horniny šungit. ŠUNGIT TIME® však ako jediný spĺňa európske normy pre kontakt s pitnou vodou. Obsah balenia a použitie vychádza z pravidelných meraní a kontrol jednotlivých vzoriek vody. Obsahuje vysoký podiel uhlíka a vyvážený podiel minerálov. ŠUNGIT TIME® je schválený Úradom verejného zdravotníctva. ŠUNGIT TIME® je riešenie pre všetkých, ktorí bez zdravej vody neprežijú.