+421 944 738 100

ŠUNGIT nie je iba trend, jeho liečivé vlastnosti sú známe už od 16. storočia

Vynikajúce liečivé vlastnosti šungitu sú známe už celé storočia, vďaka novým vedeckým objavom sa stal šungit v Európe známy až v poslednom desaťročí. Pitie šungitovej vody nie je trend. Je to návrat k prírodnej úprave vody.

Vynikajúce liečivé vlastnosti šungitu sú známe už celé storočia, vďaka novým vedeckým objavom sa stal šungit v Európe známy až v poslednom desaťročí. Pitie šungitovej vody nie je trend. Je to návrat k prírodnej úprave vody.

Pozornosť a záujem vedeckej obce vzbudil šungit už v 18. storočí

 

Počas bitky pri Poltave, ktorá sa odohrala v horúcom lete v roku 1709 dostali ruskí vojaci bojujúci v armáde cára Petra I. nariadenie nosiť pri sebe šungit a piť iba tú vodu, ktorá je prečistená úlomkami horniny šungit. Počas horúceho leta boli vodné toky, ktoré boli zdrojom vody pre vojská, zarastené a premnožené baktériami, voda sa tak stala pre organizmus toxická.

Švédske vojsko, ktoré bolo protivníkom cárskej ruskej armády, trpelo po požití vody závažnými črevnými problémami.  Tieto masové črevné problémy súvisiace s toxickou vodou  postihli dokonca aj švédskeho kráľa Karla XII. Nakoľko sa v ruských radoch podobné problémy nevyskytovali, viedla táto historická udalosť k začatiu vedeckých výskumov týkajúcich sa horniny šungit.

Nobelova cena za objav molekuly 20. storočia

 

Šungit bol na základe výskumu profesora A.A.Inostranceva v roku 1879 zaradení do oficiálneho katalógu nerastov ako „posledný člen rady amorfného uhlíku“. Dlhé roky výskumných prác viedli k tomu, že objav molekulárneho princípu, na základe ktorého vykazuje šungit priaznivé účinky na organizmus, bol v roku 1996 ocenený Nobelovou cenou.

V súčasnosti je vo vedeckej obci šungit definovaný ako negrafitizovaný, nekryštalický uhlík s globulárnou nadmolekulárnou štruktúrou, ktorá sa nachádza v metastabilnom stave.

Inými slovami, šungit  položený do vody, robí vodu biologicky aktívnou, mení jej energeticko informačnú štruktúru, absorbuje z vody nežiaduce látky ako chlór, dusičnany, ťažké kovy, organické zlúčeniny, či mikróby a súčasne vodu obohacuje o stopové minerály prvkov žiaducich pre organizmus.

Pravý karelský šungit schválený Úradom verejného zdravotníctva

 

Základom pre zdravie organizmu, je dostatočný príjem kvalitnej pitnej vody. Krabička balenia ŠUNGIT TIME obsahuje pravý karelský šungit, cez ktorý na prírodnej báze prečistíte vodu aj z vášho vodovodu, alebo iného pitného zdroja.