+421 944 738 100

Ako šungit s baktériami vo vode zatočí

Za pozitívne účinky šungitu v oblasti mikrobiologického znečistenia vody vďačíme molekulám fullerénu, ktoré sa v relevantnej miere nachádzajú iba v pravom karelskom šungite. Pitím šungitovej vody získate vodu mikrobiologicky aktívnu, ľahkú, bez pachutí a vôní, ľahodiacu jazyku. A čo viac?

Vynikajúca schopnosť horniny šungit upravovať organicky znečistenú vodu, je jedným z dôležitých dôvodov, prečo táto ekologická úprava vody získava na svoju stranu stále viac verných fanúšikov. Prečítajte si článok o tom, ako šungit s baktériami vo vode zatočí.

Baktérie žijú vo vode

Voda je číra, ničím nenahraditeľná tekutina. Práve voda a vodné prostredie  sú však prirodzeným prostredím, kde je výskyt mikroorganizmov vysoký a obzvlášť sa im darí prežívať, či rozmnožovať sa. Baktérie sú najpočetnejšou skupinou mikroorganizmov. V značnej miere ich zvýšený výskyt poznajú predovšetkým ľudia používajúci studňovú vodu.  Často krát sú studne v blízkosti hnojených polí, či iných miest, ktoré presakujú  znečistenie do spodných vôd. Vplyv na kvalitu vody a výskyt, či množstvo baktérii  má však aj jej skladovanie, či vystavenie vody vlhkosti okolitého prostredia.

Zdravotné príznaky baktérií vo vode

V závislosti od hodnôt, množstva baktérii  a veku, či zdravotného stavu ľudského organizmu, dokáže ich výskyt vo vode privodiť rôzne zdravotné komplikácie. Podráždený tzv. ťažký žalúdok, nadúvanie, hnačky, zvýšená teplota, či zimnica? Tieto všetky príznaky môžu súvisieť s baktériami vo vode. Náchylnou skupinou na prudké prejavy sú dôchodcovia a malé deti.

Šungit ekologická úprava vody     

Výrazne účinky úpravy vody štiepenej baktériami, zaznamenali merania a analýzy šarže ŠUNGIT TIME kameňa určeného pre úpravu pitnej vody, namerané v akreditovaných inštitúciách na pôde Európskej únie. Účinnosť bola detekovaná u baktérií spôsobujúcich hnačky (koliformných baktérií), mikroorganizmov plodiacich sa do 36°C, fekálnych baktérií z uhynutých zvierat a kompostov. Značný úbytok  bol zaznamenaný aj u baktérie Erscheria Coli. Tieto testy boli analyzované kultivačnými metódami STN EN ISO 6222 , STN EN ISO 7899-2 a STN EN ISO 9308-1:2015

Za pozitívne účinky šungitu v oblasti mikrobiologického znečistenia vody vďačíme molekulám fullerénu, ktoré sa v relevantnej miere nachádzajú iba v pravom karelskom šungite. Pitím šungitovej vody získate vodu mikrobiologicky aktívnu, ľahkú, bez pachutí a vôní. Na zdravie. A čo viac? Sledujte nás aj na facebooku.