+421 944 738 100

Nakupovať Fair Trade znamená účinne pomôcť

Nákupom Fair Trade výrobkov nejde o dobročinnosť. Je to uvedomelé spotrebiteľské správanie, pri ktorom zákazník dostáva veľmi kvalitný tovar s garanciou dodržiavania ekologických a etických princípov.

Veľmi často spomíname, že naše mydlo je 100% prírodné. Vyrábané z najlepších olejov, ktoré pochádzajú z Fair Trade poľnohospodárstva. Na Slovensku nie je zatiaľ zvykom vyhľadávať produkty a značky s takýmto označením. Trendom je kupovať bio, eko a raw produkty, ale zamysleli ste sa niekdy nad tým, že aj oni by mali spĺňať aj iné, nazvime to ľudské, požiadavky? Možno sa vám zdá, že keď nakupujete „BIO”, tak to automaticky znamená, že potravina alebo produkt bol vypestovaný a spracovaný šetrne, s minimálnym ekologickým dopadom na planétu. Nie vždy to tak musí byť. Tieto dva pojmy sa často mylne zamieňajú alebo spájajú. Preto vám priblížime, čo to  znamená Fair Trade.

 

Fair Trade je obchodné partnerstvo založené na dialógu, transparentnosti a rešpekte, ktoré sa snaží o väčšiu spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju tým, že ponúka lepšie obchodné podmienky a zabezpečuje práva marginalizovaných výrobcov a pracovníkov najmä na juhu – Južná Amerika, Ázia, Afrika.

Fair Trade organizácie sa aktívne podieľajú na podpore výrobcov, zvyšovaní povedomia a pri kampaniach za zmeny v pravidlách a praxi konvenčného medzinárodného obchodu.“

Fair Trade je viac ako obyčajné obchodovanie. Dokazuje, že je možné dosiahnuť spravodlivosť v medzinárodnom obchode. Poukazuje na nutnosť zmeny v pravidlách a praktikách bežného obchodovania. Ukazuje, že aj úspešný obchod môže v prvom rade brať ohľad na ľudí. Bojuje proti chudobe, zmene klímy a dopadom hospodárskej krízy. Toľko krátka definícia Fair Trade podľa stránky World Fair Trade Organization

Organizácie zapojené vo Fair Trade vyznávajú a dodržujú niekoľko princípov. Základným je budovanie príležitostí pre ekonomicky znevýhodnených pestovateľov. Môže ísť o malých pestovateľov, nezávislé rodinné firmy alebo farmárov zlúčených v asociáciách. Ide o to, aby sa malí  farmári v snahe uspieť na medzinárodnom trhu nedostávali do ekonomicky neúnosnej situácie a chudoby kam ich tlačia neustále klesajúce ceny plodín. Fair Trade organizácie im pomáhajú udržať istotu stáleho príjmu a ekonomickú sebestačnosť pomocou dlhodobých obchodných  vzťahov a garantovaných cien nezávislých na výkyvoch svetového plodinového trhu.

Fair Trade tiež znamená rovnaké šance a rovnakú plácu za rovnakú prácu pre všetkých zamestnancov. Pri najímaní a odmeňovaní pracovníkov sa neberie do úvahy ich pohlavie, sexuálna orientácia, vierovyznanie, rasa, vek ani prípadné postihnutie. Kladie sa veľký dôraz na dodržiavanie ľudských  práv, zákaz detskej a nútenej práce. Veľkou snahou je dosiahnuť čo najlepšie pracovné podmienky.

Časť zisku z Fair Trade tovarov plynie do fondu na financovanie projektov sociálneho a vzdelávacieho rozvoja, ochrany životného prostredia, podporu žien a ich práva na zamestnanie. Fair Trade organizácie sa veľmi zasadzujú za prechod z intenzívneho pestovania na ekologické a udržateľné. Jedným z cieľov je zanechávať čo najmenšiu ekologickú stopu na planéte.

Nakupovať Fair Trade produkty znamená jednoducho a účinne pomôcť. Je to možnosť, ktorou my všetci môžeme prispieť k spravodlivejšiemu fungovaniu sveta. Nákupom Fair Trade výrobkov nejde o dobročinnosť. Je to uvedomelé spotrebiteľské správanie, pri ktorom zákazník dostáva veľmi kvalitný tovar s garanciou dodržiavania ekologických a etických princípov. Ako pravidelní spotrebitelia produktov, ktoré sú vyrábané z Fair Trade plodín môžeme priamo ovplyvňovať životy ľudí, ktorí ich pestujú.